Připomínky SPOLU ke změně školského zákona

Připomínky SPOLU ke změně školského zákona

V listopadu 2022 probíhalo připomínkové řízení ke změně školského zákona, kterou připravilo MŠMT. Návrh změny školského zákona obsahoval desítky změn včetně změny financování asistenta pedagoga jako podpůrného opatření. To by nemělo probíhat přes poradny a SPC (ŠPZ),...
Článek z kulatého stolu na Seznam Zprávy

Článek z kulatého stolu na Seznam Zprávy

„Průlomové rozhodnutí v kauze D.H. ukázalo, že Česko diskriminovalo skupinu 18 romských žáků tím, že je poslalo do zvláštní školy. I po 15 letech od evropského rozsudku praxe přetrvává a problém mají i další znevýhodnění žáci.“ Článek z kulatého stolu,...
Setkali jsme se s ministrem školství, abychom mu představili návrh legislativních změn na podporu vzdělávání znevýhodněných dětí

Setkali jsme se s ministrem školství, abychom mu představili návrh legislativních změn na podporu vzdělávání znevýhodněných dětí

Poslední březnový den jsme se společně s ČOSIV setkali s panem ministrem Gazdíkem, abychom mu představili (zatím neveřejné) výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči dětí se SVP (PAQ Research a Spolu, z. s., březen 2022) a související návrh legislativních změn, které...