24. listopadu 2022

Článek z kulatého stolu na Seznam Zprávy

„Průlomové rozhodnutí v kauze D.H. ukázalo, že Česko diskriminovalo skupinu 18 romských žáků tím, že je poslalo do zvláštní školy. I po 15 letech od evropského rozsudku praxe přetrvává a problém mají i další znevýhodnění žáci.“

Článek z kulatého stolu, který jsme pořádali v Senátu 9. listopadu vyšel na serveru Seznam Zprávy. Kromě kauzy D.H. se věnuje i analýze PAQ Research, kterou pro Spolu, z.s. zpracovala a problémům, kterým rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami čelí. Problematiku spádovosti komentuje Veronika Doležilová: „Je nutný apel na základní školy, že jiné podmínky než věk a trvalý pobyt v místě spádové oblasti školy nemohou na děti uplatňovat,“ říká Veronika Doležilová z organizace Spolu.

Celý článek si můžete přečíst zde.

Projekt podpořila Nadace OSF / Výbor Dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.