Semináře

Pořádáme semináře pro rodiče, pedagogické pracovníky, pracovníky školských poradenských zařízení, i širokou veřejnost.

Pro všechny, které zajímá téma začleňování zranitelných dětí do škol nebo problematika vzdělávání dětí s potřebou vzdělávací podpory.

Zúčastněte se našich webinářů pro rodiče dětí se vzdělávacím znevýhodněným. Webináře se konají několikrát do roka. Semináře jsme schopni zajistit i na klíč pro neziskovou organizaci či školu. Napište nám pro více informací na info@spoluskola.cz.