Náš tým

Iva Janská
předsedkyně,
projektová manažerka
+420 777 787 955
janska@spoluskola.cz

〉〉〉

Iva Janská pracovala 17 let v organizaci Člověk v tísni. Mj. jako manažerka projektů ve vzdělávacím programu Varianty nebo jako vedoucí mediálního oddělení Programů sociální integrace. V roce 2017–2021 působila v NPI ČR na projektech Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi a Propojování formálního a neformálního vzdělávání. Od roku 2019 vede Spoluškolu.

Veronika Doležilová
členka koordinačního výboru,
právnička a expertka
na školskou legislativu
dolezilova@spoluskola.cz
〉〉〉

Veronika Doležilová působila na Ministerstvu zahraničních věcí a na Úřadu vlády. Byla členkou rozkladové komise ministra vnitra v azylovém řízení po celou dobu existence komise. Externě působila také na katedře právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzity Praha. Spolupracuje s několika nevládními organizacemi či s nakladatelstvím Wolters Kluwer.

Veronika Majkútová
členka koordinačního výboru,
speciální pedagožka

majkutova@spoluskola.cz


〉〉〉

Veronika Majkútová je speciální pedagožka a zástupkyně ředitele ve speciální škole (Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark). Je lektorkou DVPP, realizuje školení pro pedagogické pracovníky a management ZŠ a SŠ, především pro NPI ČR.

Miroslav Klempár
člen koordinačního výboru,
expert na problematiku
sociálního znevýhodnění


〉〉〉

Miroslav Klempár se v roce 2000 přestěhoval z České republiky do Velké Británie. Po návratu do Česka založil organizaci Awen Amenca, jejímž hlavním cílem jsou rovné příležitosti pro romské děti v našem vzdělávacím systému.

Slávka Kopačková
právnička
kopackova@spoluskola.cz


〉〉〉

Slávka Kopačková pracuje jako právník v oblasti veřejné správy. Zároveň působí jako šéfredaktorka dvouměsíčníku Samospráva v právu. Také spolupracuje se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje (VISK) a působí jako lektorka.

Marta Ptáčková
právnička
ptackova@spoluskola.cz


〉〉〉

Marta Ptáčková působí jako samostatná advokátka, přičemž se specializuje na rodinné, občanské a trestní právo. Dříve pracovala v občanské poradně, kde se na ni obraceli lidé hledající poradenství v oblasti práva.

Eva Češpiva
advokační expertka
+420 727 822 308
cespiva@spoluskola.cz

〉〉〉

Eva Češpiva působila v agenturách Fleishman Hillard, kde vedla oddělení Public Affairs či C&B Reputation Management, kde pracovala jako Senior PR Manager. V agentuře CzechTourism řídila oddělení Media relations. Vedla také oddělení PR a marketingu ČSSD. Zkušenosti nasbírala i na půdě Evropského parlamentu, kde působila v roli tiskové mluvčí českých europoslanců.

Barbora Kiliesová
PR manažerka
+420 605 258 595
kiliesova@spoluskola.cz

〉〉〉

Barbora Kiliesová 10 let pracovala v mezinárodní PR agentuře Fleishman-Hillard a následně působila jako PR manažerka v neziskové organizaci Pohoda – společnost pro normální život lidí s postižením. Působí také jako manažerka pro komunikaci v Asociaci organizací v oblasti vězeňství (AOOV).

Zoran Dukić
péče o dárce
fundraising@spoluskola.cz


〉〉〉

Zoran Dukić se zabýval prodejními strategiemi v reklamní agentuře i v obchodních společnostech. Jako fundraiser se od roku 2013 věnuje získávání finančních prostředků a vyhledáváním nových fundraisingových příležitostí. Pracoval jako konzultant sociálního podnikání pro MPSV či jako externí lektor Českého klubu fundraisingu. Je členem Správní rady AVPO ČR.

Lenka Mikešová
finanční manažerka
+420 736 787 943
mikesova@spoluskola.cz

〉〉〉

Lenka Mikešová má mnohaletou praxi v oblasti podnikových financí. Působila na vedoucích pozicích v soukromém, státním i neziskovém sektoru, např. pro Accenture, IKEM, Lékaři bez hranici, Člověk v Tísni). Externě spolupracovala s MPSV, podílela se na nastavení finančních a dalších interních procesů ve dvou začínajících NNO a zaměřuje se také na dotační problematiku.

Petra Palowská
revizorka spolku


〉〉〉

Petra Palowská od malička tíhla k číslům, což vedlo k bakalářskému titulu z Aplikované matematiky a studiu Statistiky. Momentálně působí jako pojistný matematik v jedné z největších českých pojišťoven, dříve jako risk manager investiční společnosti. Záliba v číslech a potřeba podpořit občanský sektor ji dovedla do Spoluškoly na místo člena revizní komise.