Materiály pro rodiče

Pro rodiče vydáváme vzdělávací materiály pro posílení jejich  kompetencí.

Chceme, aby rodiče znali základní práva a povinnosti své i svého dítěte ve vztahu ke vzdělávání. Chceme, aby byli schopni prosadit zájmy svého dítěte ve vzdělání a byli tak bráni jako skuteční partneři škol při řešení vzdělávání svých dětí.