Poradna

Potřebuje vaše dítě pomoc ve škole, protože nezvládá výuku?
Potřebujete se poradit o vzdělávání vašeho dítěte, nebo vás obecně zajímají práva a povinnosti dětí/rodičů ve vzdělávání?
Má vaše dítě dys, ADHD, fyzické či mentální postižení nebo jakékoliv jiné (vzdělávací) znevýhodnění?

Cílem naší bezplatné právní poradny je pomoci rodičům lépe se orientovat v jejich právech, ale i povinnostech ve vzdělávání.

Své dotazy můžete posílat na poradna@spoluskola.cz. Na uvedeném emailu se vašim dotazům budou věnovat zkušené právničky.

Poradna za svou existenci od roku 2015 pomohla již stovkám rodičů, resp. dětí. Jedním z nich je i patnáctiletý Adam s Aspergerovým syndromem, který byl kvůli svému náročnému chování vyčleňován z výuky a strávil téměř rok nedobrovolně v domácím vzdělávání. Nakonec se podařilo chlapce umístit zpět do školy a upravit jeho podpůrná opatření tak, že se mu začalo dařit. Celou situaci pomáhala rodičům řešit právě poradna Spoluškoly. Celý příběh si můžete přečíst zde.

Dalším příkladem je příběh Michala s těžkým postižením, který navštěvoval speciální základní školu. Škola v souvislosti s omezením podpůrných opatření ve speciálních školách od ledna 2020 odmítla chlapci poskytovat i podporu, na kterou měl nadále nárok. I zde pomáhala poradna Spoluškola po celou dobu řešit problémy chlapce i jeho rodičů. Příběh Michala si můžete přečíst zde

Standardy služeb naší bezplatné právní poradny (nejen) pro rodiče najdete zde. Odesláním e-mailové zprávy spolku (info@spoluskola.cz, poradna@spoluskola.cz nebo na email ve formátu příjmenípracovníkaspolku@spoluskola.cz) souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Se zásadami zpracování osobních údajů se můžete seznámit ZDE.

Mgr. Veronika Doležilová

〉〉〉

Mgr. Veronika Doležilová působila na Ministerstvu zahraničních věcí a na Úřadu vlády. Byla členkou rozkladové komise ministra vnitra v azylovém řízení po celou dobu existence komise. Externě působila také na katedře právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzity Praha. Spolupracuje s několika nevládními organizacemi či s nakladatelstvím Wolters Kluwer.

Mgr. Marta Ptáčková

〉〉〉

Mgr. Marta Ptáčková působí jako samostatná advokátka, přičemž se specializuje na rodinné, občanské a trestní právo. Dříve pracovala v občanské poradně, kde se na ni obraceli lidé hledající poradenství v oblasti práva. Školská legislativa je její srdeční záležitostí.

Mgr. Slávka Kopáčková

〉〉〉

Mgr. Slávka Kopačková pracuje jako právník v oblasti veřejné správy. Zároveň působí jako šéfredaktorka dvouměsíčníku Samospráva v právu. Také spolupracuje se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje (VISK) a působí jako lektorka. Její zkušenosti zahrnují i poradenskou činnost, kdy mnoho let poskytovala právní podporu např. i základním a mateřským školám.

Ptáte se nás

Ptáte se nás: Dítěte se chce škola zbavit, co můžeme dělat?

Ptáte se nás: Dítěte se chce škola zbavit, co můžeme dělat?

Syn má poruchu autistického spektra. Je v prvním ročníku na středním odborném učilišti pro děti s hendikepem. Přesto má problém s učivem a nově se u něj začínají vyskytovat kázeňské problémy, které nikdy předtím neměl a které vyvrcholily napomenutím třídního učitele. Snažili jsme se komunikovat se školou ohledně toho, jak k němu přistupovat, aby učivo zvládal, ale bez výsledku.  Místo toho nám doporučili, ať synovi najdeme jinou školu. Co máme dělat, když nám nechtějí pomoct, ale rovnou se ho zbavit?

číst více
Ptáte se nás: Co může škola dělat v případě, že podpůrná opatření doporučená PPP nedostačují?

Ptáte se nás: Co může škola dělat v případě, že podpůrná opatření doporučená PPP nedostačují?

Dítě potřebuje ve škole nepřetržitý dohled (napadá ostatní, včetně asistentky pedagoga). V Doporučení od pedagogicko-psychologické poradny (PPP) má stanoven třetí stupeň podpůrných opatření, včetně asistenta pedagoga (AP) na 27 hodin. Výše hodin AP ale nepokryje ani vyučování, natožpak školní družinu. I když jsme potřebu přítomnosti asistenta pedagoga po celou dobu vyučování konzultovali s pracovnicemi z PPP, vydané Doporučení to nereflektuje. Co můžeme udělat?

číst více