01. dubna 2022

Setkali jsme se s ministrem školství, abychom mu představili návrh legislativních změn na podporu vzdělávání znevýhodněných dětí

Poslední březnový den jsme se společně s ČOSIV setkali s panem ministrem Gazdíkem, abychom mu představili (zatím neveřejné) výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči dětí se SVP (PAQ Research a Spolu, z. s., březen 2022) a související návrh legislativních změn, které podporují začleňování znevýhodněných dětí v českých základních školách a rovné  příležitosti ve vzdělávání. Klíčová data z šetření, z něhož mj. vyplívá, že se každý pátý rodič dítěte se SVP setkal s návrhem/požadavkem na změnu školy, a návrh legislativních změn naleznete zde.