09. prosince 2022

Jaké jsou hlavní závěry analýzy PAQ Research pro Spolu, z.s.?

Na kulatém stole jsme také probírali nedávnou analýzu „Zkušenosti rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami“, kterou pro Spolu zpracovala PAQ Research. Jaké jsou její hlavní závěry? Poslechněte si v dalším videu ze Senátu. Hovoří Daniel Prokop, sociolog a zakladatel společnosti PAQ Research.

Video můžete zhlédnout zde.

Měníme systém. S odvahou.
Projekt podpořila Nadace OSF / Výbor Dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.