Analýza mapující praxi škol a školských poradenských zařízení ve vztahu k začleňování znevýhodněných dětí do škol

Analýza mapující praxi škol a školských poradenských zařízení ve vztahu k začleňování znevýhodněných dětí do škol

Podle nově zveřejněného výzkumu PAQ Research se každý pátý rodič dítěte se SVP setkal s návrhem či požadavkem na odchod dítěte do jiné školy (či třídy). Desetina rodičů znevýhodněných dětí má současně zkušenost s určitým omezením či porušováním legislativy v průběhu...