24. listopadu 2022

Výroční zpráva Spolu, z. s. 2021

Ve čtvrtek 10. 11. proběhla další členská schůze Spolu, z. s. Na setkání byly mj. představeny výstupy končícího projektu Škola bez předsudků – podpora partnerského přístupu rodičů a škol (NF Abakus) a také navazující aktivity projektu SPOLU – Podpora rovného přístupu ke  vzdělávání, který budeme do března 2024 realizovat za finanční podpory z programu Active Citizens Fund. V rámci členské schůze byla zároveň schválena výroční zpráva Spolu, z. s. za rok 2021. Výroční zpráva je k dispozici zde.