27. února 2017

Seminář na téma Individuální vzdělávací plán v Praze

V pondělí 27. února se ve Skautském institutu v Praze konal seminář Rodičů za inkluzi na téma Individuální vzdělávací plán jako jeden z druhů podpůrných opatření.

Téma přilákalo téměř 30 zájemců, kteří si se zájmem vyslechli příspěvky Mgr. Veroniky Doležilové, Mgr. Michaely Antalíkové a Mgr. Vladislavy Coufalíkové, MBA. Informace probudily velkou diskusi.

Příkládáme pár fotografií a pro ty, kdo se nemohli zúčastnit, i přednesené prezentace.

Prezentace ke stažení:

Základní změny tzv. inkluzivní novely školského zákona (V. Doležilová)

Legislativní rámec podpůrných opatření (V. Doležilová)

Česká školní inspekce (V. Coufalová)

Představení Rodičů za inkluzi