Stanovy

V roce 2015 vznikla za podpory tehdejší Nadace Open Society Fund Praha nezávislá rodičovská platforma Rodiče za inkluzi a v dubnu 2018 byl pak založen stejnojmenný spolek. V prosinci 2019 došlo ke změně původního názvu spolku na Spolu, z. s. a od 12. 7. 2023 jsme ve spolkovém rejstříku zapsáni a používáme název Spoluškola, z. s.

Činnost spolku je řízena předsedou a koordinačním výborem, ve kterém pracují rodiče, kteří jsou současně odborníky v oblasti vzdělávání a zástupci organizací věnujících se lidem se znevýhodněním či postižením. Spolek je otevřen nejen rodičům, ale také všem, kteří hájí zájmy dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami, například dětí zdravotně, sociálně či kulturně znevýhodněných, dětí s jazykovou bariérou nebo dětí nadaných.

Stanovy spolku ke stažení zde.