27. března 2024

Ptáte se nás: Co může škola dělat v případě, že podpůrná opatření doporučená PPP nedostačují?

dohled

VÁŠ DOTAZ
Co může škola dělat v případě, že podpůrná opatření doporučená PPP pro našeho žáka
nedostačují?
Dítě potřebuje nepřetržitý dohled (napadá ostatní, včetně asistentky pedagoga). V Doporučení od
pedagogicko-psychologické poradny (PPP) má stanoven třetí stupeň podpůrných opatření, včetně
asistenta pedagoga (AP) na 27 hodin. Výše hodin AP ale nepokryje ani vyučování, natožpak školní
družinu. I když jsme potřebu přítomnosti asistenta pedagoga po celou dobu vyučování konzultovali s
pracovnicemi z PPP, vydané Doporučení to nereflektuje.

NAŠE ODPOVĚĎ
Spočítejte skutečný počet hodin, pro který dítě potřebuje asistenta pedagoga. Tj. počet vyučovacích
hodin, dobu stravovaní i školní družinu. Pak se podívejte na velikost pracovních úvazků asistentů
pedagoga jako podpůrného opatření ve 4. stupni – 32, nebo 36 hodin přímé pedagogické činnosti.
Přiznává se nejbližší vyšší počet hodin právě proto, aby žádná potřebná hodina nechyběla.
Tento počet hodin odpovídá 90 % velikosti pracovního úvazku asistenta, který je celkově 0,8889,
nebo 1,0. Zbylých 10 % je určeno na nepřímou pedagogickou činnost. Bližší informace najdete ve
vyhlášce č. 27/2016 Sb., v příloze č. 1, v části A, podpůrná opatření 3. a 4. stupně.

Dále máte následující možnosti:
1. Požádejte PPP s odkazem na nedostatečný počet hodin AP, aby vydala nové Doporučení.
2. Podejte žádost o revizi na revizní pracoviště NPI, kde vám jako škole běží 60 dnů od
doručení/převzetí Doporučení PPP.
3. Podejte stížnost k ČŠI na kvalitu poradenské služby kvůli nesprávnému nastavení podpůrných
opatření, tj. porušení právního předpisu (konkrétně § 16 odst. 1 školského zákona). Jedná se o
nenaplnění kritéria „nezbytnosti“, kdy je velikost (stupeň) PO nižší a v důsledku toho bez potřebného
efektu.

Další dotazy najdete v rubrice poradna. Máte vlastní dotaz? Pošlete jej na poradna@spoluskola.cz. Na uvedeném emailu se vašim dotazům budou věnovat zkušené právničky.