16. června 2023

Tisková zpráva: Spolu,z.s na kulatém stole SKAV a EDUin

Spolu, z. s. organizace, která se zabývá začleňováním dětí s potřebou vzdělávací podpory ve školách, se včera zúčastnila kulatého stolu organizace SKAV a EDUin na téma „Jak institucionalizovat pozici asistenta pedagoga dobře?“. Spolu, z. s. reprezentovala právnička Veronika Doležilová, mezi ostatními panelisty byli zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Asociace pracovníků SPC, neziskové organizace Society for All, Kanceláře veřejného ochránce práv, Učitelské platformy či zřizovatelů a ředitelů škol.

Návrh na změnu školského zákona z října 2022 počítá s tím, že asistenti pedagoga nemají být podpůrným opatřením v běžných základních školách a školních družinách. ”Plošné opatření však z podstaty věci nemůže nahradit opatření individuální, které je adresné a přesné. Na asistenta pedagoga jako plošné opatření, který by měl pokrývat i individuální potřeby dětí, proto bude potřeba ve výsledku i více peněz. Stát tedy rozhodně neušetří,“ komentuje navrženou změnu Veronika Doležilová, právnička Spolu, z. s. O přidělení asistenta pedagoga dětem bude ve skutečnosti rozhodovat ředitel školy dle svého uvážení a v závislosti na množství peněz, které bude aktuálně mít, přestože bude znát z Doporučení poradny nebo speciálního pedagogického centra skutečnou potřebu jednotlivých dětí.

Zástupci MŠMT na kulatém stole připustili, že navržené parametry v rámci plánované institucionalizace asistentů pedagoga na běžných základních školách a školních družinách je zapotřebí ještě přepočítat.

Více informací najdete v tiskové zprávě. Odkaz na záznam kulatého stolu najdete tady.