24. března 2023

Ptáte se nás: Ovlivňuje diagnóza ADHD přijetí na střední školu?

VÁŠ DOTAZ

Dobrý den, potřebovala bych poradit ohledně přijímacího řízení na střední školu. Syn se chce hlásit na maturitní obor. Má však diagnózu ADHD spojenou s dyslexií. Co když se nikam nedostane? Jak v tomto případě postupovat?

NAŠE ODPOVĚĎ

Co se týče přijetí na střední školu, uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, v souladu s § 60b odst. 4 školského zákona. Podmínkou je doporučení ŠPZ, aby byla jednotná přijímací zkouška pro Vašeho syna upravena.

V tomto případě si v pozvánce k přijímací zkoušce zkontrolujte, že střední škola opravdu s úpravou zkoušky počítá. Pokud v pozvánce nebude ohledně úpravy zkoušky nic uvedeno, kontaktujete školu a informujte se o případném dalším postupu.

Syn si v prvním kole může podat dvě přihlášky na střední školu s maturitou. Může si podat i dvě přihlášky na stejnou školu na dva rozdílné obory. Pokud by se nedostal v prvním kole ani na jednu školu/obor, může podat další přihlášky v kole druhém. Tam už není počet přihlášek omezen.

Druhé kolo přijímacího řízení vyhlašují ředitelé škol, které mají po prvním kole ještě volná místa, aby naplnili kapacitu počtu žáků. Jejich výběr bude proto ve druhém kole omezený. Ve druhém kole se už nedělají přijímací zkoušky a použijí se výsledky jednotné přijímací zkoušky z prvního kola. Může se ale stát, že ani v druhém kole nebude syn na střední školu s maturitou přijat. Zvažte proto, zdali nepodat přihlášku i na střední školu s nematuritním oborem, kde bude vzdělání zakončeno výučním listem.

Pokud by nebyl přijat ani na nematuritní obor, jeho vzdělávání tím pro příští školní rok skončí. Na jakoukoli střední školu se bude moci hlásit opět za rok. Pokud půjde za rok k přijímacím zkouškám, je třeba pamatovat na nové doporučení ŠPZ ohledně úpravy jednotné přijímací zkoušky.

VYUŽIJTE NAŠI PORADNU

Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních vzdělávacích problémů v praxi. Máte-li dotaz, napište nám.