30. ledna 2023

Stanovisko k tzv. parametrizaci asistenta pedagoga 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo návrh novely školského zákona, který mj. obsahuje i tzv. parametrizaci asistentů pedagoga (AP) na základních školách. Od roku 2025 má být asistentů pedagoga na školách úvazkově méně a současně již nebudou nárokoví pro děti, které je skutečně potřebují. Návrh MŠMT na zavedení nové podoby asistentů pedagoga považujeme za krok správným směrem, nicméně nikoliv na úkor zranitelných dětí. Je zapotřebí nastavit podporu ve školách tak, aby asistenti mohli fungovat na jedné straně jako plošné opatření, tak jak zamýšlí MŠMT, a současně byli zachováni i jako individuální podpora dětí se vzdělávacím znevýhodněním. Celé stanovisko k parametrizaci AP si můžete přečíst zde.