30. června 2022

Jednoznačně podporujeme dosavadní práci zástupkyně veřejného ochránce práv Moniky Šimůnkové

Nezisková organizace Spolu, z. s. jednoznačně podporuje dosavadní činnost a aktivity zástupkyně veřejného ochránce práv Moniky Šimůnkové v oblasti ochrany práv znevýhodněných osob, včetně dětí se vzdělávacím znevýhodněním. Poslední měsíce s Kanceláří VOP spolupracujeme na tématu omezení části podpůrných opatření (včetně asistenta pedagoga) ve speciálním školství od ledna 2020. Poradní orgán VOP, stejně jako my a řada dalších neziskových organizací, vyhodnotil, že je omezení PO ve speciálním školství v rozporu se zákonem. Máme obavu, že odebráním agend Monice Šimůnkové přestane být toto téma předmětem další činnosti VOP. O dosavadních aktivitách KVOP jsme vás mj. informovali v květnovém zpravodaji.