19. ledna 2022

Ptáte se nás: Do kdy musí proběhnout vyšetření ohledně nového Doporučení ŠPZ, pokud má syn již přiznaná podpůrná opatření?

VÁŠ DOTAZ

Syn má platné Doporučení ŠPZ do konce srpna 2022. Žádost o vyšetření a nová podpůrná opatření jsme podali v říjnu 2021, syna na vyšetření do ŠPZ objednali na začátek dubna 2022. Nemělo by vyšetření proběhnout nejpozději do tří měsíců od podání žádosti?

NAŠE ODPOVĚĎ

Doba tří měsíců pro vydání poradenských dokumentů od podání žádosti o vyšetření se týká situace, kdy dítě zatím nemá přiznaná podpůrná opatření a do poradny/SPC jde v podstatě poprvé (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

Pokud dítě už platné Doporučení poradny/SPC má, pak se kontrolní vyšetření dělá obvykle po dvou (nejpozději čtyřech) letech, nebo pokud končí platnost Doporučení (§ 15 odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb.). To je i případ termínu vyšetření Vašeho syna a vydání nového Doporučení, kdy stávající platí do konce srpna 2022. Dřívější termín byste dostali, pokud by se změnily vzdělávací potřeby syna, nebo by bylo potřebné změnit stávající podpůrná opatření (§ 15 odst. 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

Po vyšetření syna v dubnu 2022 bude mít poradna/SPC 30 dnů na vydání nového Doporučení, případně i Zprávy (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb.). Pokud byste s obsahem Doporučení nesouhlasili a rozhodli se podat žádost o revizi, pak bude škola postupovat podle nově vydaného Doporučení, dokud nebude potvrzené nebo nahrazené revidovaným (§ 16b odst. 4 školského zákona).

 

VYUŽIJTE NAŠI PORADNU

Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních vzdělávacích problémů v praxi. Máte-li dotaz, napište nám.