02. prosince 2021

Dotazníkové šetření mezi rodiči dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

Milí rodiče, dovolujeme si vás oslovit s prosbou o vyplnění dotazníku, který je určen rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Tedy rodičům dětí se zdravotním či sociálním znevýhodněním, které potřebují podporu při výuce. Cílem dotazníkového šetření je zmapování míry začleňování/vyčleňování těchto dětí v českých ZÁKLADNÍCH školách (a to běžných i speciálních, včetně dětí v domácím vzdělávání).

V létě jsme na toto téma realizovali krátké dotazníkové šetření, jehož výsledky nás přiměly k tomu prozkoumat daný problém více do hloubky a na větším počtu respondentů. Proto jsme se spojili se sociologem Danielem Prokopem a jeho PAQ Research za účelem přípravy širší analýzy. Naše šetření zároveň nezávisle naváže na nedávno vydanou analýzu Právo na vzdělání – Realita a možnosti strategické litigace neziskových organizací Amnesty International a Fórum pro lidská práva, a také na Analýzu potřeb rodičů s postižením či chronickým onemocněním, kterou v roce 2020 vydal Nadační fond Avast (nyní Abakus).

Link pro vyplnění dotazníku je k dispozici zde: https://cawi.nms.cz/30eed7b?ex_attr[group]=spo

Dotazník je možné vyplnit do 31. 12. 2021. Každý zapojený respondent (rodič) by měl dotazník vyplnit pouze jednou (za jedno vybrané dítě). 

Výsledky šetření by měly být k dispozici během února 2022 na našich stránkách.