25. října 2021

Výroční zpráva Spolu, z. s. za rok 2020

Ve čtvrtek 21. 10. proběhla pro členy spolku další členská schůze Spolu, z. s., v rámci které byla mj. schválena výroční zpráva spolku za rok 2020. Všichni členové spolku po setkání obdrželi emailem zápis ze setkání společně s odsouhlasenou výroční zprávou. Zajímají-li vás naše aktivity, projekty a hospodářská činnost za uplynulý rok, můžete si zprávu přečíst zde.