03. září 2021

Ptáte se nás: Co mám dělat, když dítě s mentálním postižením odmítá nosit roušku? Může chodit do školy?

VÁŠ DOTAZ

Co mám dělat, když dítě s mentálním postižením odmítá nosit roušku? Může chodit do školy?

NAŠE ODPOVĚĎ

Ano, na děti s mentálním postižením se vztahuje výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest.

Tato výjimka platí pro osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek.

Pokud Vaše dítě nemůže mít nasazen respirátor (ani roušku) ze závažných zdravotních důvodů, musí to mít výslovně uvedeno v lékařském potvrzení.