03. září 2021

Konkrétní podmínky přijetí dítěte do mateřské či základní školy

Konkrétním podmínkám přijetí do mateřské či základní školy se podrobněji věnuje náš stejnojmenný rozšiřující text. Víte například v jakém termínu a jakým způsobem (resp. způsoby) můžete podat přihlášku do školy či školky? Nebo že řádnou žádost o přijetí do spádové základní školy musíte podat i v případě, kdy se chystáte žádat o odklad? A co se stane v momentě, kdy ředitel školy vaše dítě nepřijme? Kdo další bude o (ne)přijetí vašeho dítěte rozhodovat, pokud proti rozhodnutí ředitele MŠ/ZŠ podáte odvolání?

Čtěte: Konkrétní podmínky přijetí do mateřské či základní školy