25. března 2021

Jaké dokumenty jsou u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami zapotřebí pro zápis do první třídy?

VÁŠ DOTAZ

Jaké dokumenty jsou u dítěte se SVP zapotřebí od SPC pro zápis do první třídy?

Jedná se o chlapce s Downovým syndromem. V mateřské škole je integrovaný s asistentem, v loňském roce dostal odklad. Nyní nás čeká nástup do 1. třídy. Ráda bych, aby syn i nadále pokračoval v běžné, tedy spádové škole. Kdy by bylo vhodné vyšetření ze strany SPC a co vše vyžaduje škola při zápisu do první třídy?

NAŠE ODPOVĚĎ

Pokud měl syn povolený odklad, pak musí jít znovu k zápisu. K tomu bude zapotřebí doložit věk syna, rozhodnutí o povolení odkladu a jeho trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Zároveň je třeba vyplnit přihlášku – buď přímo na místě, nebo předem.

Přímo k zápisu není třeba dokládat nové dokumenty z SPC, taková podmínka neexistuje. Prakticky je ale dobré mít s sebou poslední rozhodnutí SPC („doporučení”), byť by se jednalo o rozhodnutí pro předškolní vzdělávání. Je také potřeba mít s SPC již dohodnutý scénář pro vydání rozhodnutí do školy, tj. termín vyšetření, případně návštěvy školy ze strany pracovníků SPC.

Je určitě dobré předem s SPC vykomunikovat, že syn bude nastupovat do běžné spádovky. Pokud u zápisu rodič sdělí, kdy předpokládá vydání nového rozhodnutí (např. i v závislosti na potřebě fyzické přítomnosti ve škole pracovníků SPC), je to plně dostačující.

Pokud byste se rozhodli pro školu „speciální” (§ 16 odst. 9), pak je součástí přihlášky i pozitivní vyjádření SPC ke vzdělávání ve škole podle § 16 odst. 9, které se vyznačuje na přední straně „doporučení”, tj. budete muset mít už toto „doporučení” hotové.

Nic více není oprávněna vyžadovat žádná škola (spádová, veřejná/soukromá, běžná/speciální).

 

VYUŽIJTE NAŠI PORADNU

Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních vzdělávacích problémů v praxi. Máte-li dotaz, napište nám na poradna@spoluskola.cz.