25. února 2021

V jakém rozsahu má dítě v běžné ZŠ nárok na asistenta pedagoga? Může mít asistenta i ve školní družině?

VÁŠ DOTAZ

V jakém rozsahu má dítě v běžné ZŠ nárok na asistenta pedagoga? Může mít asistenta i ve školní družině?

Bylo mi řečeno, že SPC nebudou nadále doporučovat podpůrná opatření v takovém rozsahu, jako dosud. Mj. např. nedoporučí asistenta pedagoga do družiny, i když je v ní syn (s Downovým syndromem) zapsán a škola s poskytnutím asistenta nemá problém. V našem SPC jsou nyní tendence oznamovat rodičům, že podpůrná opatření pro tyto děti se už nebudou vydávat v takovém rozsahu, jako dříve. Prý je na pracovníky SPC vyvíjen tlak, že by tyto děti měly být spíše ve školách speciálních, a proto budou v případě jejich docházky do ZŠ podpůrná opatření finančně omezována.

NAŠE ODPOVĚĎ

Co se týče stupně podpůrného opatření, včetně asistenta pedagoga (AP), pak přímo ze školského zákona i vyhlášky o vzdělávání dětí se SVP platí, že se podpůrná opatření přiznávají v takové míře (= stupni podpory), jakou konkrétní dítě potřebuje. To platí i pro družinu. Pokud je škola a družina pod jednou příspěvkovou organizací, pak se potřeba AP sčítá do úvazku 1,0, tedy až 40 hod týdně (z toho 36 hodin odpovídá přímé pedagogické činnosti). Pokud by počet hodin přímé pedagogické činnosti dítěti nestačil, pak je potřeba využít i další podpůrné opatření – další učitel do třídy. Jestliže je rozsah podpory dán potřebou dítěte, pak ji nelze následně finančně omezovat, protože snížení neodpovídá zjištěné potřebě konkrétního dítěte.

Co se týče zdůvodnění, že by tyto děti měly docházet primárně do škol speciálních (škol zřízených pro děti s hendikepy uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona): právě v těchto školách se od ledna 2020 celá řada podpůrných opatření neposkytuje (včetně asistenta pedagoga), přestože je ŠPZ mohou stále přiznávat. Jedná se o velmi problematický, a především protizákonný výklad vyhlášky č. 27/2016 Sb. Podrobněji viz naše odborné stanovisko.

VYUŽIJTE NAŠI PORADNU

Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních vzdělávacích problémů v praxi. Máte-li dotaz, napište nám na poradna@spoluskola.cz.