26. ledna 2021

Je možné, aby se syn nadále vzdělával v běžné ZŠ, když nesplní minimální výstupy?

VÁŠ DOTAZ

Náš syn nastoupil 1. září do spádové ZŠ s asistentem pedagoga. Má snížené výstupy – pro žáky s lehkým mentálním postižením (LMP). Domnívám se, že některé údaje z jeho Doporučení od SPC jsou zkopírované z Doporučení pro děti s autismem. Ve škole prozatím syn funguje s individuálním přístupem a metodami, které mu vyhovují.

Problém by mohl nastat v hodnocení. Když nesplní minimální výstupy, může se i nadále vzdělávat v běžné ZŠ? Je možné to později napsat do IVP? Např. v matematice má minimální výstup „počítání do 5“ a zatím zvládne počítat pouze do 4. Je to důvod přeřadit ho do ZŠ speciální? Jak dále postupovat?

NAŠE ODPOVĚĎ

1. K Doporučení – v Doporučení nemá být nic, co se netýká přímo daného dítěte. Pokud s Vámi SPC Doporučení neprojednalo před jeho vydáním a už jste podepsala jeho převzetí, nezbývá než se obrátit na SPC, aby z textu věci týkající se PAS vypustilo, protože se nevztahují k Vašemu synovi. Pokud to SPC nebude ochotné udělat, upozorněte na to třídní učitelku, nejlépe e-mailem.

2. K IVP – to nevypracováváte Vy jako rodič, ale škola, která ho má připravit ve spolupráci s Vámi a SPC. Vy následně svým podpisem potvrzujete, že jste IVP převzala a seznámila s jeho obsahem. Formální termín vypracování IVP je do 1 měsíce od Vašeho podpisu tzv. informovaného souhlasu, kterým škole udělujete souhlas s poskytováním podpůrných opatření (PO), včetně IVP. Tzn. kdy na konci textu Doporučení podepíšete kolonku, která je pro to určená. Pokud návrh IVP zatím nemáte, požádejte o jeho předání třídní učitelku. IVP by měl obsahovat vše podstatné z Doporučení a dále to, co uvádíte – popis individuálního přístupu a konkrétních metod vhodných pro Vašeho syna.

3. Co se týká učiva podle tzv. minimálních výstupů, jde o podpůrná opatření úprava obsahu a úprava výstupů (viz § 16 odst. 2 písm. b) a e) školského zákona). To znamená, že se bude posuzovat, jestli obě úpravy synovi vyhovují, zvládá je. Pokud ne, pak se PO zvýší na obsah a výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Základní škola speciální (Díl I). Ne však plošně pro všechny předměty, ale jen v těch, ve kterých to syn potřebuje. I s takovým PO se děti vzdělávají v běžných školách, a to z několika důvodů:

1) druh PO není důvodem pro změnu školy a vzdělávání v tzv. speciální škole není PO,
‚2) každé dítě bez jakékoli výjimky musí být přijato do školy spádové a současně žádná škola nemůže ukončit vzdělávání dítěte, dokud plní povinnou školní docházku,
3) o případné změně školy rozhodujete pouze Vy coby zákonný zástupce tím, že podáte přihlášku do jiné školy a ředitel této školy dítě přijme – v tom případě se jedná o přestup, o který Vás nikdo nesmí žádat, ani Vás k němu nutit.

4. Pokud byste v budoucnu zvažovali přestup chlapce do školy speciální, pak budete podávat žádost o přijetí (přihlášku) Vy a nikdo jiný (stejně jako do kterékoli jiné školy). V případě přestupu do speciální školy je podmínkou kladné vyjádření SPC na první straně Doporučení se vzděláváním ve škole či třídě pro žáky s handicapy uvedenými v § 16 odst. 9. Kladné doporučení SPC automaticky neznamená, že musíte jít Vašeho syna do speciální školy přihlásit, nicméně pokud se tak rozhodnete, pak je to Vaše právo.

VYUŽIJTE NAŠI PORADNU

Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních vzdělávacích problémů v praxi. Máte-li dotaz, napište nám na poradna@spoluskola.cz.