21. prosince 2020

Pozvánka na kazuistický seminář pro rodiče

Milí rodiče, zveme vás na kazuistický seminář pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, který proběhne ve čtvrtek 11. 2. od 17.00 do 19.00 online formou. Seminář bude prakticky zaměřený, a kromě úvodního vhledu do současné legislativy budeme řešit i konkrétní potřeby rodičů ve vztahu ke vzdělávací situaci jejich dětí. Pokud byste chtěli probrat i možnosti vzdělávání vašeho dítěte nebo se zúčastnit jen jako posluchači, napište nám na info@spoluskola.cz.

Bližší informace o semináři získáte na info@spoluskola.cz či na telefonním čísle 777 787 955 (Iva Janská).