21. prosince 2020

Může rodič odmítnout u svého dítěte výměnu asistenta pedagoga?

VÁŠ DOTAZ

Může rodič odmítnout u svého dítěte výměnu asistenta pedagoga?

NAŠE ODPOVĚĎ

Co se týče možnosti rodičů (zákonných zástupců) odmítnout nebo žádat výměnu asistenta pedagoga, nebo odmítnout konkrétní osobu, pak platí, že se k osobě asistenta, který je přiznaným podpůrným opatřením od PPP/SPC máte možnost vyjádřit, škola však není povinna se Vaším vyjádřením řídit.

Je tomu tak proto, že asistent pedagoga jako podpůrné opatření je na jedné straně nárok dítěte, který je škola povinna poskytovat, na druhé straně je asistent pedagoga zaměstnancem školy. Proto nemůže rozhodovat nikdo jiný než škola, resp. ředitel školy.

Pokud máte k asistentovi pedagoga jako podpůrnému opatření jakékoli výhrady, pak je vhodné:
– popsat si je (např. má/nemá se dělat s dítětem to a ono a ne/dělá se to a to),
– nehodnotit (typicky např. AP dělá něco špatně, AP nerozumí tomu, co dělá, AP není dostatečně ”dobrý”),
– se školou pak řešit podstatu Vašich výhrad (nikoli hodnocení, to vyplyne ze situace).

Jestliže máte za to, že škola poskytuje podpůrné opatření „asistent pedagoga“ nesprávně, pak se můžete obrátit na ředitele školy se žádostí o projednání souladu poskytování podpůrného opatření asistent pedagoga s Doporučením PPP/SPC. Ředitel je povinen projednání svolat. Tohoto jednání se musí zúčastnit i pracovníci PPP/SPC.

VYUŽIJTE NAŠI PORADNU

Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních vzdělávacích problémů v praxi. Máte-li dotaz, napište nám na poradna@spoluskola.cz.