21. prosince 2020

Máte negativní zkušenost se začleněním vašeho dítěte do školy?

Pro rok 2021 a 2022 jsme získali finanční podporu od Nadačního fondu Abakus. Díky tomu se tak v nadcházejících dvou letech budeme moci intenzivně věnovat advokační činnosti v oblasti vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, a to především ve vztahu k vyčleňování dětí se SVP z běžných či speciálních škol. V rámci projektu Škola bez předsudků – podpora partnerského přístupu rodičů a škol budeme mj. úzce  spolupracovat s konkrétními rodinami dětí se SVP, které mají negativní zkušenost s (ne)přijetím dítěte ke školní docházce, nebo snahou školy vyčlenit dítě ze vzdělávání v jejím průběhu. Máte-li obdobnou osobní zkušnost a jste ochotní se o ní s námi podělit, napište nám na info@spoluskola.cz. I váš příběh může posloužit při řešení diskriminačního přístupu vůči dětem se SVP na systémové úrovni.