21. prosince 2020

Byli jsme Spolu s vámi v roce 2020

V roce 2020 jsme měli symbolické financování. Přesto se nám podařilo udržet všechny klíčové služby, a to především díky ochotě našich pracovníků podílet se na části aktivit dobrovolně.  Díky tomu jsme tak mohli:

1. Zodpovědět přes pět desítek dotazů týkajících se vzdělávacích potřeb vašich dětí.
2. V rámci tzv. rodičovských kauz intenzivněji spolupracovat hned se šesti rodinami, které se potýkají s nedostatečnou podporou ze strany školy či ŠPZ.
3. Ve spolupráci s partnery připravit téměř dvě desítky seminářů, ať už pro rodiče, nebo pro pedagogické pracovníky a další zájemce z odborné veřejnosti.
4. Vydat 3 odborná stanoviska k vyhlášce š. 27/2016 Sb. či k postupu MŠMT při vzdělávání dětí se SVP.
5. Ve spolupráci s LLP podat podnět ombudsmanovi k podání návrhu ústavnímu soudu na zrušení jiného právního předpisu (ve vztahu k novele vyhlášky 27/2016 Sb. od 1. 1. 2020)
6. Vydat 5 článků, ať už odborných, nebo popisující některá úskalí života rodin dětí se SVP.
7. Zpracovat 8 příspěvků z naší poradny v rámci rubriky Ptáte se nás.
8. Ad.

Děkujeme i za vaši podporu.