23. června 2020

Několik systémových i praktických poznámek k Informaci a doporučení MŠMT k individuálnímu vzdělávání, 2. část

První část komentáře k Doporučení k domácímu vzdělávání se věnuje především tomu, jaké informace a pro koho by měly mít školy připraveny. Šlo tedy o organizační zajištění domácího vzdělávání ze strany škol. Tato část je zaměřena nejdříve na základní principy postupu ředitele školy při povolení a při ukončení domácího vzdělávání jako správnímu řízení.

Následně na podmínky, které je potřebné splnit a plnit při domácím vzdělávání, stejně jako na podmínky pro ukončení domácího vzdělávání rozhodnutím ředitele. Podobně jako v první části komentáře se druhá část věnuje pouze těm aspektům jednotlivých témat, které jsou v Doporučení k domácímu vzdělávání obsaženy neúplně, bez potřebných souvislostí, nebo se o nich doporučení nezmiňuje.

Celý článek čtěte zde:

https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/nekolik-systemovych-i-praktickych-poznamek-k-informaci-a-doporuceni-msmt-k-individualnimu-vzdelavani-2-cast.a-6533.html

1. část naleznete zde:

https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/nekolik-systemovych-i-praktickych-poznamek-k-informaci-a-doporuceni-msmt-k-individualnimu-vzdelavani-1-cast.a-6735.html