29. května 2020

Je mateřská škola oprávněna omezit docházku dítěte do MŠ z důvodu jeho „problematického“ chování?

VÁŠ DOTAZ

Je mateřská škola oprávněna omezit docházku dítěte do MŠ z důvodu jeho „problematického“ chování?

Jedná se o pětileté dítě s opožděným psychomotorickým vývojem a výrazně opožděným vývojem řeči. Stěžejním problémem je komunikace. Dítě má přiznáno asistenta pedagoga na celý úvazek. V tomto školním roce se dítě podle učitelek MŠ začalo projevovat hlasitým křikem, přestože  v předchozím školním roce žádné problémy s chováním ve školce nebyly. Pracovníci MŠ vyjádřili také obavu z možného rizika ublížení ostatním dětem, i když dítě dosud nebylo agresivní ani ve školce, ani vůči svému sourozenci. SPC navrhlo docházku 2 hodiny denně. I přesto je ze strany školky snaha tuto dobu omezovat – dle vyjádření MŠ již zkusili vše a situace se zatím nezlepšila. Je zároveň v pořádku, že MŠ pořizuje videonahrávky chování dítěte, které následně přeposílá rodičům prostřednictvím sociálních sítí? Jaké jsou možnosti rodičů při vymáhání změny přístupu k dítěti ze strany MŠ? Lze například podat stížnost České školní inspekci či ombudsmanovi?

NAŠE ODPOVĚĎ

Každé dítě je do MŠ přijímáno na základě rozhodnutí ředitele o přijetí buď k půldenní či celodenní docházce. Tuto dobu není možné krátit, pokud o to neprojeví zájem sami rodiče. Není proto možné je vyzývat nebo jim navrhovat, aby bylo dítě ve školce kratší dobu, a to ani z důvodu jeho speciálních vzdělávacích potřeb. Na předškoláka (pokud dítě není narozeno v září až prosinci) se zároveň vztahuje jednoletá povinná předškolní docházka. To mj. znamená, že dítě MUSÍ být v MŠ minimálně 4 hodiny denně. Návrhy školky ani speciálně pedagogického centra (SPC) tak neodpovídají školskému zákonu ani vyhlášce o předškolním vzdělávání (§ 1c odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb.) a jsou protizákonné.

Co se týče pořízení a zaslání nahrávky dítěte rodičům přes sociální sítě, toto je možné pouze v případě, že má MŠ od rodičů tzv. generální souhlas s pořizováním jakéhokoli záznamu bez ohledu na účel. Udělení generálního souhlasu je proto zapotřebí vždy dobře zvážit. V případě, že rodiče souhlas MŠ neposkytli, je protizákonné i toto. Jakýkoli souhlas týkající se osobních údajů může rodič současně kdykoli omezit, rozšířit i odvolat.

V případě deklarovaných obav školky ohledně rizika agresivního chování dítěte vůči vrstevníkům (ke kterým v minulosti nikdy nedošlo) jde ze strany MŠ v podstatě o určitou formu nátlaku.

Stejně tak tvrzení školky, že vyzkoušeli vše, a že v podstatě nelze nic dalšího dělat, je zavádějící. MŠ by měla společně s SPC především identifikovat, co je tzv. spouštěčem křiku a co dítě hlasitým projevem vyjadřuje (radost, zlost, strach, atd.). Teprve pak by měli školka a SPC navrhnout, jak v těchto situacích k dítěti přistupovat a jak předcházet jeho „problémovému“ chování. Stejně tak je možné provádět nácvik směřování chování na asistenta pedagoga.

V případě, že MŠ bude i nadále omezovat docházku dítěte a porušovat tak povinnost minimální doby docházky předškolního dítěte do MŠ (či délku docházky, ke které bylo do MŠ přijato), nezbude, než skutečně podat stížnost k České školní inspekci a v případě potřeby následně i podnět veřejnému ochránci práv.

VYUŽIJTE NAŠI PORADNU

Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních vzdělávacích problémů v praxi. Máte-li dotaz, napište nám na poradna@spoluskola.cz.