28. května 2020

Závěrečná konference Inspirace v odlišnosti projektu Inspiro

V úterý 16. 6. proběhne na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci závěrečná konference v rámci projektu Inspiro. Na konferenci s názvem Inspirace v odlišnosti jsou zváni rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogové mateřských, základních a speciálních škol, studenti škol s pedagogickým zaměřením, pracovníci NNO a další zájemci z řad odborné i široké veřejnosti. V odborném panelu zasedne mj. Veronika Doležilová ze Spolu, z. s., která povede také jeden z dopoledních workshopů.

Pozvánka a program konference.