13. května 2020

Změny v příspěvku na ošetřování člena rodiny v době stavu nouze

Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované.

Přijaté změny:

  • příspěvek se přizná za celou dobu uzavření škol, školek a zařízení,
  • nárok na ošetřovné má také zaměstnanec/rodič dítěte, které nedovršilo 13 let věku,
  • pokud se rodiče starají o hendikepované dítě (alespoň v I. stupni závislosti), neplatí žádná věková hranice,
  • dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně.

Podrobnosti naleznete na https://www.mpsv.cz/osetrovne.

Navržené změny zákona jsou k dispozici zde. Aktuální program vlády zde. Odkazy jsou průběžně aktualizovány.

 

13. 5. 2020

Příspěvek na ošetřování člena rodiny – OŠETŘOVNÉ, je zachováno ve výši 80% po dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19.
Podrobné informace najdete na portálu MPSV https://www.mpsv.cz/osetrovne.