30. prosince 2019

Rozhodli jsme se pro změnu: máme nový název a také sídlo spolku

Rodiče za inkluzi, z. s. se s koncem roku 2019 přejmenovali. Hlavní aktivity a činnost spolku zůstávají beze změny, nově však budou realizovány pod hlavičkou Spolu, z. s.

Na základě hlasování členské schůze v říjnu 2019 došlo na konci roku 2019 k oficiální změně názvu spolku Rodiče za inkluzi, z. s. na Spolu, z. s. Společně se změnou názvu spolku bylo k 16. 12. 2019 zapsáno v obchodním rejstříku  také nové sídlo spolku (Ružinovská 1161/8, Praha 4) a revizorka spolku. Podrobněji o změnách viz zápis z členské schůze zaslaný členům spolku dne 13. 11. 2019.

V současné době probíhá potřebná úprava souvisejích dokumentů spolku. Spuštění aktualizovaných webových stránek je plánováno na leden 2020.