10. prosince 2019

Veronika Doležilová pro Řízení školy tentokrát na téma vztahů mezi státem, zřizovateli a školami

Veronika Doležilová, členka koordinačního výboru spolku Rodiče za inkluzi, z. s. se tentokrát ve svém článku pro Řízení školy zabývala vyjasněním vztahů mezi poskytovatelem veřejné služby (vzdělávání), zřizovatelem poskytovatele veřejné služby a státem. V článku se mj. zabývá tím, že stupně veřejné správy nejsou automaticky stupni hierarchické nadřízenosti či podřízenosti, školy a školská zařízení nejsou součástí struktury veřejné správy.

Čtěte: Jaké jsou právní vztahy mezi orgány státní správy a samosprávy jako zřizovateli a školami a školskými zařízeními? (Řízení školy, 7. 12. 2019)