04. dubna 2019

Debaty se studenty pedagogiky

V průběhu dubna plánujeme dvě debaty se studenty pedagogických fakult. Ve středu 24. dubna navštívíme Pedagogickou fakultu Univerzity v Hradci Králové a v pátek 26. dubna pak Pedagogickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. V rámci nich plánujeme budoucím pedagogům na základě osobních zkušeností a příběhů přiblížit, proč jako rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami stojíme o společné vzdělávání a jaký může mít vliv na budoucnost našich i ostatních dětí. Studentům zprostředkujeme informace o platném systému i konkrétní příklady z praxe a pokusíme se je motivovat k jejich smysluplné práci.
 
Společné vzdělávání není žádnou novinkou, na řadě škol se většina děti s odlišnými vzdělávacími potřebami vzdělává již dlouhá léta, přesto téma inkluze budí stále nevoli většinové ale také části pedagogické veřejnosti a vyvolává obavy mezi studenty pedagogických fakult.
 
Naše debaty, se kterými plánujeme postupně navštívit všechny pedagogické fakulty, mají přispět svým malým dílem k lepší informovanosti budoucích pedagogů,  kteří se ve své praxi budou s dětmi s různorodými vzdělávacími potřebami přirozeně a pochopitelně setkávat. Nejedná se jen o děti s handicapy, patří sem například také děti sociálně znevýhodněné, děti s jazykovou bariérou, děti mimořádně nadané, jednodušše řečeno všechny děti, které ve škole potřebují nějakou podporu, aby mohly rozvíjet svůj vzdělávací potenciál.
 
Debatu tohoto typu jsme si vyzkoušeli na loni na jaře na pilotním semináři na pedagogické fakultě v Olomouci,  a na podzim také na na pražské pedagogické fakultě a na pedagogické fakultě v Ústí na Labem. Na všech třech debatách jsme zaznamenali významný zájem o téma, bohatou diskuzi a změnu úhlu pohledu přítomných studentů na téma inkluze.
 
Děkujeme společnosti T-Mobile, která prostřednictvím T-Mobile Pomáháme v rámci programu Mluvme spolu tyto besedy finančně podpořila.