06. prosince 2018

Spolu ve škole – Debata se studenty pedagogické fakulty v Ústí nad Labem

Dnešní debaty se studenty ústecké pedagogické fakulty na téma „Spolu ve škole“ se zúčastnilo přes sto studentů a několik pedagogů z praxe. Čtyři zástupci spolku Rodiče za inkluzi na ní prostřednictvím osobních zkušeností studentům přiblížili konkrétní příklady fungující inkluze a svou motivaci k začlenění dětí s různými speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. Po jejich příspěvcích a předchozím stručném úvodu shrnujícím platnou právní úpravu společného vzdělávání se rozpoutala živá diskuze. Setkání se studenty bylo velmi obohacující a věříme, že i pro ně bylo setkání s námi přínosné. Studenty i tentokrát nejvíce zaujala zkušenost se vzděláváním mimořádně nadané dívky a také příběhy dvou romských dětí a ocenili především faktické poznatky a konkrétní zkušenosti z praxe. Děkujeme všem zúčastněným za pozornost a čas. Na další dvě debaty se těšíme již v letním semestru.

Děkujeme T-Mobile Pomáháme, který v rámci programu Mluvme spolu naše besedy se studenty podporuje.