05. listopadu 2018

Rodiče za inkluzi mezi vítězi akceleračního programu EVZ Lab for Civil Society

Návštěvníci závěrečného večera EVZ Lab for Civil Society, který se konal v pondělí 5.11.2018 v Impact Hubu Praha, vybrali za tři vítěze akcelerace spolek Rodiče za inkluzi, skupinu reportérů z Investigace.cz a studentský projekt Stužák. Děkujeme za podporu a důvěru!

Závěrečný večer slavnostně ukončil čtyřměsíční akcelerační program EVZ LAB for Civil Society, do kterého byli Rodiče za inkluzi vybráni mezinárodní porotou spolu s dalšími projekty z celkového počtu 40 projektů.

EVZ LAB for Civil Society přinesl množství tematicky zaměřených workshopů, na míru šitou čtyřměsíční podporu mentora a řady expertů, a řadu individuálních konzultací na nejrůznější témata z oblastí jako jsou fundraising, práce s týmem, finanční plánování, PR, marketing, prezentační dovednosti a další. Oficiálním jazykem programu byla angličtina. Partnerem akcelerátoru je nadace EVZ Stiftung.

Do 1. ročníku programu EVZ Lab for Civil Society vstoupily tyto organizace:

České centrum pro investigativní žurnalistiku (https://www.investigace.cz/)
Člověk v tísni – Jeden svět na školách – LEADr. KLUB (https://www.jsns.cz/)
Díky, že můžem – Korzo Národní (https://dikyzemuzem.cz/)
Hradecký memoriál http://www.hradeckymemorial.cz/
Institut pro demokracii 21 – Vote 21 (https://www.prezident21.cz/)
Kabinet informačních studií a knihovnictví – KISK (http://kisk.phil.muni.cz/cs)
Političtí vězni.cz (http://www.politictivezni.cz/)
Rodiče za inkluzi (http://www.rodicezainkluzi.cz/)
Stužák (https://stuzak.cz/)
Zvol si info http://zvolsi.info/

Celý program byl velmi podnětný a hodně jsme si z něj odnesli! Děkujeme!