29. května 2017

Seminář pro romské rodiče v Liberci

Chcete vědět více o změnách ve školství od září 2016, o takzvané inkluzivní novele školského zákona? Zjistit, co je to podpůrné opatření, plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán? Chcete si ujasnit si, kdo je to a co ve škole zajišťuje asistent pedagoga, osobní asistent a tzv. sociální asistent?
Víte, jaké jsou kompetence, možnosti a limity spolupráce rodičů, škol a školských poradenských zařízení (pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center)? Můžete dostat jak radu od rodičů, kteří mají osobní zkušenost, tak od právničky Rodičů za inkluzi.