12. června 2016

Seminář na téma Inkluze? Spolupráce! v Liberci

Inkluze? Spolupráce!

Určeno rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogům,  pracovníkům poradenských zařízení a dalším aktérům inkluze.

Ve středu 15. června 2016, 10–15 hodin

Magistrát města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, jednací místnost č. 11

Program:

10:00-10:15
Přivítání a úvodní slovo
PhDr. Mgr. Ivan Langr, náměstek pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu

10:15-10:30
Představení aliance Rodiče za inkluzi
Mgr. Hana Kubíková

10:30-10:45
Inkluze z pohledu České školní inspekce
PhDr. Vladimír Píša, ČŠI

10:45-12:30
Práce ve skupinách
Kvalitní začlenění žáků se zdravotním postižením do běžné školy je závislé na úzké spolupráci rodičů, školy, zřizovatele a odborníků.
Mgr. Pavla Baxová, Rytmus – Od klienta k občanovi, o.p.s

Jakých témat se dotkneme?
Jak zjistit a naplňovat potřeby začleněného dítěte?
Jak a čím může přispět rodič?
Co potřebuje učitel od rodiče?
Jak vytvořit tým, který si bude pomáhat při začlenění?

12:30-13:00
Občerstvení

13:00-14:30
Mýty a omyly o inkluzi ve veřejném prostoru (nová legislativa), Mgr. Veronika Doležilová

14:30-15:00
Diskuse, shrnutí, závěr

V případě zájmu  potvrďte účast do 10. června zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy0Xb2E9PCR7SGrFjjd7OPVh5-XtlwrSLjmd2AzMOeH2Ukkw/viewform?c=0&w=1