14. dubna 2016

Setkání rodičů s ministryní školství

Ve čtvrtek 14.4.2016 se uskutečnilo setkání rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Kateřinou Valachovou. Za alianci Rodiče za inkluzi se setkání zúčastnila Mgr. Veronika Doležilová.

Přečtěte si tiskovou zprávu, ze které vyjímáme:

Rodiče jsou významnými aktéry v otázkách vzdělávání, a proto by měli být vnímáni jako respektovaní partneři diskuse a vzdělávacího procesu. Mám pocit, a toto setkání to potvrdilo, že rodičům zatím systematický prostor dán nebyl. Ráda bych to změnila a výměnu informací a zkušeností udržela v intervalech minimálně jednou za dva měsíce. Věřím, že je to přínosné pro obě strany, pro mě tedy rozhodně ano. I dnes jsem se dozvěděla zajímavé poznatky, například o speciálních mateřských školách,“ říká k tomu ministryně Kateřina Valachová.