30. ledna 2016

Setkání Rodičů za inkluzi v Karlových Varech

Zveme vás na další setkání aliance Rodiče za inkluzi, tentokrát 8. února 2016 do Karlových Varů. Setkání proběhne opět formou semináře, a to v rámci konference nazvané „Jak na společné vzdělávání v Karlovarském kraji“, kterou pořádá Nadace Open Society Fund Praha společně s Karlovarským krajem. I na tuto akci jste srdečně zváni. Více informací naleznete v přiložených pozvánkách s programem.