Vyjádření spolku Spoluškola, z. s. k oddělenému zápisu ukrajinských válečných uprchlíků ke vzdělávání v MŠ a ZŠ

Vyjádření spolku Spoluškola, z. s. k oddělenému zápisu ukrajinských válečných uprchlíků ke vzdělávání v MŠ a ZŠ

Povinnost států zajistit všem dětem základní vzdělávání a rovný přístup k němu obsahuje čl. 13 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (č. 120/1976 Sb.). To znamená, že právo na základní vzdělávání i rovný přístup k němu má každé dítě bez...