30. října 2023

Ptáte se nás: Je možné požádat školu o možnost zrušení limitu absencí?

ptáte se nás

VÁŠ DOTAZ

Dcera, která je žákyní střední školy, má z důvodu chronických zdravotních problémů vysokou absenci. Hrozí jí, že nebude klasifikována. Je nějaká možnost požádat školu o možnost navýšení počtu povolených absencí? Např. z tělocviku je dcera uvolněna již několik let. 

NAŠE ODPOVĚĎ

Určení míry a změny množství absence jako podmínky pro klasifikaci mohou mít školy upraveny ve školním řádu. Pokud škola toto upraveno nemá, pak vyšší míra absence nemůže být důvodem pro neklasifikaci. Pokud jsou absence dcery vyšší, než umožňuje školní řád, doporučujeme v případě střední školy požádat ředitele o povolení individuálního vzdělávacího plánu (IVP) ze závažných důvodů (viz § 18 školského zákona).* Povolení ředitel může, ale nemusí povolit. 

Celou záležitost můžete předem probrat s třídním učitelem dcery, výchovným poradcem nebo kýmkoliv, kdo má ve škole tyto věci na starosti. Tím zjistíte, jaký může být postoj školy k IVP.

Doporučený postup: 

– Zjistěte podle školního řádu, jaká je minimální účast při výuce. Podle toho si uděláte představu, jaký je rozdíl mezi školou obecně stanoveným minimem přítomnosti ve výuce a skutečnou přítomností dcery.

– Pokud tuto info ve školním řádu nenajdete, nic se neděje. Jen tuto informaci nemůžete dále používat, protože neexistuje.

– Proberte s dcerou, jak ona sama vidí svou situaci a zda je schopná organizovat si „učení“ ještě více samostatně než dosud.

– Proberte její situaci s ošetřujícím lékařem a požádejte ho o vyjádření k povolení vzdělávání podle IVP na střední škole ze závažných zdravotních důvodů. Vyjádření by mělo obsahovat dopad zdravotních komplikací do každodenního života obecně i v jejím individuálním případě a četnost a náročnost všech zdravotních úkonů, které dcera absolvuje jak standardně, tak příležitostně podle situace.

– Podejte žádost o povolení vzdělávání podle IVP ze závažných důvodů. Formulář žádosti by měla mít škola na webu, nebo by měl být dostupný jiným způsobem (např. na vyžádání u konkrétního pracovníka školy obdržíte formulář mailem, apod.). Pokud ne, půjde o standardní bezformulářovou žádost, ve které: 

  • uvedete, o co přesně žádáte (včetně toho, že se tímto snažíte předejít situaci, kdy by dcera nebyla z důvodu vyšších absencí klasifikována),
  • zdůvodníte žádost popisem situace dcery s odkazem na vyjádření lékaře,
  • přiložíte ověřenou kopii vyjádření lékaře, 

Žádost můžete předat oproti potvrzení o převzetí určenému pracovníkovi školy, nebo poslat přes datovou schránku, e-mailem nebo jako doporučený dopis.

Pokud ředitel školy vzdělávání podle IVP ze závažných důvodů povolí, pak budete se školou spolupracovat na vypracování IVP proto, aby obsahoval věci, které jsou potřebné (výjimka ze stanovené nezbytné účasti/množství absence, individuální postup při přezkušování, konzultace učiva před přezkoušením a stanovení postupu pro předávání učiva v době absence) a realizovatelné. Nemá smysl do IVP psát věci, které nejsou možné, nebo jen popisují stávající-nevyhovující situaci. Pokud ředitel žádost zamítne, pak se můžete odvolat ke krajskému úřadu/magistrátu hl. m. Prahy.

 

* Při základním vzdělávání to možné není. Zde IVP funguje jen jako tzv. podpůrné opatření na základě  rozhodnutí pedagogicko-psychologické poradny, nebo speciálního pedagogického centra (viz § 16 odst. 2 školského zákona).

Další dotazy najdete v rubrice poradna. Máte vlastní dotaz? Pošlete jej na poradna@spoluskola.cz. Na uvedeném emailu se vašim dotazům budou věnovat zkušené právničky.