01. června 2023

Konkrétní podmínky pro podání žádosti o odklad školní docházky