28. února 2023

Aby i těžce postižené děti dostaly vzdělání, jaké si zaslouží

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb z ledna 2020  zrušila ve speciálních školách poskytování celé řady podpůrných opatření. Mimo jiné i možnost využívat asistenta pedagoga, speciální učebnice, učební nebo kompenzační pomůcky, předměty speciálně pedagogické péče nebo tzv. pedagogickou intervenci. MŠMT odůvodnilo změny tím, že speciální školy zajišťují kvalitní péči bez nutnosti přiznat těmto dětem individuální podpůrná opatření, jako je tomu u běžných škol. Přitom právě děti s vyšší potřebou podpory, které jsou vzdělávány ve speciálních školách, podpůrná opatření nejvíce potřebují:

„Individuální práce s dětmi má velký potenciál, jejich frustrace je mnohem menší, emoční stabilita naopak výrazně vyšší,“ říká Dagmar Herrmannová, ředitelka školy.

Celý článek si přečtěte tady.