01. ledna 2023

Ptáte se nás: Je z vysvědčení zřejmé, že byly dceři stanoveny minimální výstupy?

VÁŠ DOTAZ

Je z vysvědčení zřejmé, že byly dceři stanoveny minimální výstupy? Má to vliv na přijetí na střední školu?

NAŠE ODPOVĚĎ

Na vysvědčení se informace o druhu výstupů neuvádějí. Jde o podpůrné opatření, ne hodnocení. Samotné přiznání podpůrného opatření minimální výstupy žádný dopad na přijetí na střední školu nemá. Na přijetí a hlavně další studium na střední škole mají však vliv ostatní skutečnosti, které ovlivňují vzdělávací potřeby dítěte (např. zdravotní stav), průběh a výsledky jeho vzdělávání. Jako rodič jste současně povinen poskytnout škole informace, které mají vliv na vzdělávání dítěte.

S částí běžného středoškolského učiva by se nejspíše dcera potýkala stejně, jako s částí učiva na základní škole. Proto mají některé střední školy v nabídce obory, jejichž kód začíná písmenem E, nebo H, kde se bez ohledu na příčinu počítá s tím, že děti nemají zvládnuté učivo základní školy i za několik let (orientačně 2 roky).

VYUŽIJTE NAŠI PORADNU

Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních vzdělávacích problémů v praxi. Máte-li dotaz, napište nám.