17. prosince 2021

Stanovisko Spolu, z. s. – Odklad není podpůrné opatření

Spolek se při své činnosti setkává s praxí, kdy rodiče požádají školské poradenské zařízení (ŠPZ) o posouzení vhodnosti odkladu zahájení povinné školní docházky pro předškoláka, nebo o nastavení podpůrných opatření (PO) pro vzdělávání v základní škole. ŠPZ však v prvním případě místo posouzení vhodnosti odkladu posuzuje speciální vzdělávací potřeby (SVP) dítěte, ve druhém naopak speciální vzdělávací potřeby ani neposuzuje a předá rodičům přímo poradenskou zprávu o vhodnosti odkladu zahájení povinné školní docházky. Proč ani jeden postup není správný? Přečtěte si naše stanovisko.