06. května 2019

Připomínky spolku Rodiče za inkluzi k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., vyhláška č.74/2005 Sb. a vyhláška č. 27/2016 Sb.