18. května 2022

TZ: Každý pátý rodič dítěte se SVP se setkal s návrhem či požadavkem na odchod dítěte ze školy či třídy

Přibližujeme zkušenosti rodičů dětí se znevýhodněním se školami, navrhujeme kroky omezující jejich vyčleňování ze škol či tříd. Na dnešním setkání s novináři jsme představili data z výzkumu, který pro nás zpracovala výzkumná organizace PAQ Research. Přibližuje zkušenosti rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se školami i školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ).

Z výzkumu vyplývají tato hlavní zjištění:

  • Každý pátý rodič dítěte se znevýhodněním se setkal s návrhem či požadavkem na odchod dítěte ze školy či třídy.
  • Téměř polovina dětí s uvedenou zkušeností kvůli tomu školu skutečně opustila.
  • Třetina dětí, které mají před nástupem do školy přiznaná podpůrná opatření, se zároveň při zápisu setkává s neoprávněnými požadavky školy ohledně přijetí.
  • Desetina rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami zažila podle výzkumu ze strany škol určitou formu nátlaku či omezení v průběhu školní docházky.

Žáci, kteří by s patřičnými podpůrnými opatřeními, na které mají ze zákona nárok, mohli absolvovat celou školní docházku na běžných školách, se tak dostávají do kolotoče opakovaných přesunů mezi školami. Ten výrazně ovlivňuje život jich samotných i celé jejich rodiny.

Společně s organizacemi ČOSIV a Rytmem jsme proto v návaznosti na výzkum připravili několik konkrétních návrhů, které mohou zlepšit začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřeby v českých základních školách. Ty jsme na konci března společně s výsledky výzkumu představili i ministru školství Petru Gazdíkovi.

Zde si můžete přečíst naši tiskovou zprávu k výzkumu, příběhy rodin se vzdělávacím znevýhodněním, kompletní výzkumnou zprávu i dokument s návrhy našich opatření:

Za podporu při vzniku výzkumu i návrhu potřebných opatření děkujeme Advokační akademii Nadačního fond Abakus.